E-DONATION

ระบบรับบริจาค คณะมนุษยศาสตร์ มช.
images description
images
&

Hall of Fame

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ (Hall of Fame)

Human ACTIVITY

images description
images

ข่าวกิจกรรม

การประชุมพบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
images

ข่าวกิจกรรม

งานอบรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการหลักสูตรนานาชาติ
images

ข่าวกิจกรรม

ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในโอกาสเข้าหารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือในโครงการ Career Track ในปีการศึกษา 2564
images

ข่าวกิจกรรม

โครงการ ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่
images

ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญเรือนอ่างแก้ว (Angkaew Villa) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
images

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมทักษะการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ หัวข้อ "การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ แห่งศตวรรษที่ 21"
อ่านเพิ่มเติม

Human CMU CHANEL