คณะมนุษยศาสตร์ มช.

Faculty of Humanities, CMU
images description
images
images
images
images

Human ACTIVITY

images description
images
คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย นำโดย H.E. Mr.Thierry Mathou เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทยพร้อมคณะฯ
images
ค่ายวิชาการมนุษยศาสตร์ (Humanities Camp) ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2565
images
การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน“
images
พิธีเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2563-2564
images
ภาพกิจกรรม "HOME COMING DAY - รับขวัญบัณฑิตสู่บ้านสีขาว
images
ภาพบรรยากาศการถ่ายภาพหมู่ของบัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ รุ่นที่ 56
อ่านเพิ่มเติม

ขั้นตอนการสมัครงาน

ในช่วง COVID-19

images description
images

Human CMU CHANEL