คณะมนุษยศาสตร์ มช.

Faculty of Humanities, CMU
images description
images
images
images
images

Human ACTIVITY

images description
images
คณะมนุษยศาสตร์ ขอต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชมศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ณ ภาควิชาจิตวิทยา
images
กิจกรรมสรุปผลโครงการมนุษยศาสตร์สู่ชุมชน (Humanities for Community - H4C) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
images
ศูนย์บูรณาการมนุษยาภิวัตน์ร่วมกับภาควิชาประวัติศาสตร์จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษหัวข้อ "Thinking History through Film"
images
คณะมนุษยศาสตร์ขอขอบคุณ บริษัท Oil and Gas ระดับโลกอย่าง ExxonMobil ที่ได้เข้ามาจัดกิจกรรมบรรรยายสุด exclusive "Career Talk 2022" ให้กับน้อง ๆ นักศึกษาที่มีทักษะความรู้ในภาษาและวัฒนธรรมจีน
images
คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชมศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
images
คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชมและทำกิจกรรมในห้องปฏิบัติการของภาควิชาการท่องเที่ยว
หัวเรื่องประกาศ วันที่สิ้นสุด สมัคร ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้ได้รับการคัดเลือก
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด สาขาวิชาภารตวิทยา ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170052 จำนวน 1 อัตรา 31 มี.ค. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ภาควิชาภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง E170057 จำนวน 1 อัตรา 31 มี.ค. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด สาขาวิชาภาษาสเปน ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170045 จำนวน 1 อัตรา 18 ม.ค. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด สาขาวิชาภาษาเกาหลี ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170050 จำนวน 1 อัตรา 30 ธ.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง E170130 จำนวน 1 อัตรา 2 ธ.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ภาควิชาประวัติศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170048 จำนวน 1 อัตรา 30 พ.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด สาขาวิชาภาษาสเปน ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170053 จำนวน 1 อัตรา 11 พ.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ภาควิชาภาษาตะวันออก ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170051 จำนวน 1 อัตรา 31 ต.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170047 จำนวน 1 อัตรา 28 ต.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ภาควิชาภาษาไทย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง E170016 จำนวน 1 อัตรา 26 ก.ย. 2565
ปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเพิ่มเติม

Human CMU CHANEL