การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)เอกสารประกอบข่าว 1