ข่าวรับสมัครงาน

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E170101 จำนวน 1 อัตรา สังกัดสาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก


แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E170101 จำนวน 1 อัตรา สังกัดสาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก

เอกสารประกอบข่าว 1