ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม บริเวณชั้น 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์


ประกาศผลการคัดเลือกเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม บริเวณชั้น 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

เอกสารประกอบข่าว 1