แก้ไขข้อมูลศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


** หากติดปัญหาในการเข้าระบบเพื่อแก้ไขข้อมูล สามารถติดต่อ สอบถามได้ที่ E-mail : yaninee.s@cmu.ac.th **