งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกี่ยวกับงานบริการการศึกษาฯ
หลักสูตร
บริการการศึกษา
รายงานการประชุม
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Banner


an image Welcome

 

 

 ตารางสอบออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

 (เข้าสู่ระบบ)

 

 

     

ให้การต้อนรับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รำฉุยฉายเบญกายแปลง
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง
     

คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์