งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกี่ยวกับงานบริการการศึกษาฯ
หลักสูตร
บริการการศึกษา
รายงานการประชุม
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Banner


an image รายงานการประชุม

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอแก้ไขลำดับขั้น

 

รายงานการประชุมปี 2557 รายงานการประชุมปี 2558
ครั้งที่ 1/2557   ครั้งที่ 1/2558
ครั้งที่ 2/2557   ครั้งที่ 2/2558
ครั้งที่ 3/2557 ครั้งที่ 3/2558
ครั้งที่ 4/2557 ครั้งที่ 4/2558
ครั้งที่ 5/2557 ครั้งที่ 5/2558
ครั้งที่ 6/2557 ครั้งที่ 6/2558

 

รายงานการประชุมปี 2554 รายงานการประชุมปี 2555
ครั้งที่ 1/2554    ครั้งที่ 1/2555  
ครั้งที่ 2/2554   ครั้งที่ 2/2555    
ครั้งที่ 3/2554   ครั้งที่ 3/2555
ครั้งที่ 4/2554   ครั้งที่ 4/2555
ครั้งที่ 5/2554  
ครั้งที่ 6/2554   รายงานการประชุมปี 2556
ครั้งที่ 7/2554   ครั้งที่ 1/2556 
ครั้งที่ 8/2554   ครั้งที่ 2/2556
ครั้งที่ 9/2554   ครั้งที่ 3/2556
ครั้งที่ 10/2554 ครั้งที่ 4/2556
  ครั้งที่ 5/2556
  ครั้งที่ 6/2556
  ครั้งที่ 7/2556
  ครั้งที่ 8/2556

 

รายงานการประชุมปี 2552 รายงานการประชุมปี 2553
ครั้งที่ 1/2552 ครั้งที่ 1/2553
ครั้งที่ 2/2552 ครั้งที่ 2/2553
ครั้งที่ 3/2552   ครั้งที่ 3/2553
ครั้งที่ 4/2552   ครั้งที่ 4/2553
ครั้งที่ 5/2552  
ครั้งที่ 6/2552    
ครั้งที่ 7/2552    

 

รายงานการประชุมปี 2550 รายงานการประชุมปี 2551
ครั้งที่ 1/2550     ครั้งที่ 1/2551    
ครั้งที่ 2/2550     ครั้งที่ 2/2551   
ครั้งที่ 3/2550     ครั้งที่ 3/2551    
ครั้งที่ 4/2550     ครั้งที่ 4/2551    
ครั้งที่ 5/2550     ครั้งที่ 5/2551    
ครั้งที่ 6/2550    
ครั้งที่ 7/2550      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สร้างเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 [08:31:42 น.]