งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกี่ยวกับงานบริการการศึกษาฯ
หลักสูตร
บริการการศึกษา
รายงานการประชุม
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Banner


an image การประชุมกรรมการวิชาการประจําคณะมนุษยศาสตร์

 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการประจําคณะมนุษยศาสตร์

 

รายงานการประชุมปี 2556 รายงานการประชุมปี 2557  
ครั้งที่ 1/2556 ครั้งที่ 1/2557
ครั้งที่ 2/2556 ครั้งที่ 2/2557  
ครั้งที่ 3/2556   ครั้งที่ 3/2557    
ครั้งที่ 4/2556  ครั้งที่ 4/2557    
ครั้งที่ 5/2556   ครั้งที่ 5/2557  
ครั้งที่ 6/2556  ครั้งที่ 6/2557     
ครั้งที่ 7/2556  ครั้งที่ 7/2557    
ครั้งที่ 8/2556 ครั้งที่ 8/2557
ครั้งที่ 9/2556  ครั้งที่ 9/2557
ครั้งที่ 10/2556  ครั้งที่ 10/2557
ครั้งที่ 11/2556 ครั้งที่ 11/2557
ครั้งที่ 12/2556   ครั้งที่ 12/2557

 

รายงานการประชุมปี 2554 รายงานการประชุมปี 2555  
ครั้งที่ 1/2554 ครั้งที่ 1/2555
ครั้งที่ 2/2554   ครั้งที่ 2/2555  
ครั้งที่ 3/2554   ครั้งที่ 3/2555    
ครั้งที่ 4/2554  ครั้งที่ 4/2555    
ครั้งที่ 5/2554   ครั้งที่ 5/2555  
ครั้งที่ 6/2554   ครั้งที่ 6/2555      
ครั้งที่ 7/2554   ครั้งที่ 7/2555    
ครั้งที่ 8/2554   ครั้งที่ 8/2555
ครั้งที่ 9/2554   ครั้งที่ 9/2555
ครั้งที่ 10/2554   ครั้งที่ 10/2555
ครั้งที่ 11/2554   ครั้งที่ 11/2555
ครั้งที่ 12/2554   ครั้งที่ 12/2555

 

รายงานการประชุมปี 2552 รายงานการประชุมปี 2553  
ครั้งที่ 1/2552 ครั้งที่ 1/2553  
ครั้งที่ 2/2552  ครั้งที่ 2/2553    
ครั้งที่ 3/2552   ครั้งที่ 3/2553    
ครั้งที่ 4/2552  ครั้งที่ 4/2553    
ครั้งที่ 5/2552   ครั้งที่ 5/2553    
ครั้งที่ 6/2552   ครั้งที่ 6/2553
ครั้งที่ 7/2552   ครั้งที่ 7/2553  
ครั้งที่ 8/2552   ครั้งที่ 8/2553  

 

สร้างเมื่อวันที่ 08 กรกฏาคม 2556 [12:04:09 น.]