งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกี่ยวกับงานบริการการศึกษาฯ
หลักสูตร
บริการการศึกษา
รายงานการประชุม
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Banner


an image การประชุมกรรมบัณฑิตศึกษา

 รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตร์

รายงานการประชุมปี 2554 รายงานการประชุมปี 2555
ครั้งที่ 1/2554 ครั้งที่ 1/2555  
ครั้งที่ 2/2554   ครั้งที่ 2/2555  
ครั้งที่ 3/2554   ครั้งที่ 3/2555  
ครั้งที่ 4/2554   ครั้งที่ 4/2555  
ครั้งที่ 5/2554   ครั้งที่ 5/2555  
ครั้งที่ 6/2554  
ครั้งที่ 7/2554
ครั้งที่ 8/2554  
ครั้งที่ 9/2554  
ครั้งที่ 10/2554  
ครั้งที่ 11/2554  


รายงานการประชุมปี 2552 รายงานการประชุมปี 2553
ครั้งที่ 1/2552   ครั้งที่ 1/2553
ครั้งที่ 2/2552   ครั้งที่ 2/2553  
ครั้งที่ 3/2552   ครั้งที่ 3/2553  
ครั้งที่ 4/2552  ครั้งที่ 4/2553  
ครั้งที่ 5/2552  ครั้งที่ 5/2553
ครั้งที่ 6/2552   ครั้งที่ 6/2553
ครั้งที่ 7/2552   ครั้งที่ 7/2553  
ครั้งที่ 8/2552  ครั้งที่ 8/2553  
ครั้งที่ 9/2552   ครั้งที่ 9/2553  
ครั้งที่ 10/2552  ครั้งที่ 10/2553  
  ครั้งที่ 11/2553  
  ครั้งที่ 12/2553  


รายงานการประชุมปี 2550 รายงานการประชุมปี 2551
ครั้งที่ 1/2550 ครั้งที่ 1/2551 
ครั้งที่ 2/2550   ครั้งที่ 2/2551   
ครั้งที่ 3/2550   ครั้งที่ 3/2551   
ครั้งที่ 4/2550   ครั้งที่ 4/2551   
ครั้งที่ 5/2550   ครั้งที่ 5/2551   
ครั้งที่ 6/2550   ครั้งที่ 6/2551   
ครั้งที่ 7/2550   ครั้งที่ 7/2551   
ครั้งที่ 8/2550   ครั้งที่ 8/2551   
ครั้งที่ 9/2550   ครั้งที่ 9/2551   
ครั้งที่ 10/2550   ครั้งที่ 10/2551   
ครั้งที่ 11/2550  
ครั้งที่ 12/2550  


รายงานการประชุมปี 2548 รายงานการประชุมปี 2549
ครั้งที่ 1/2548    ครั้งที่ 1/2549    
ครั้งที่ 2/2548      ครั้งที่ 2/2549      
ครั้งที่ 3/2548      ครั้งที่ 3/2549      
ครั้งที่ 4/2548      ครั้งที่ 4/2549      
ครั้งที่ 5/2548      ครั้งที่ 5/2549      
ครั้งที่ 6/2548      ครั้งที่ 6/2549      
ครั้งที่ 7/2548      ครั้งที่ 7/2549      
ครั้งที่ 8/2548      ครั้งที่ 8/2549      
ครั้งที่ 9/2548      ครั้งที่ 9/2549      
ครั้งที่ 10/2548      ครั้งที่ 10/2549      
ครั้งที่ 11/2548       

 

 

สร้างเมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2555 [15:39:53 น.]