งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกี่ยวกับงานบริการการศึกษาฯ
หลักสูตร
บริการการศึกษา
รายงานการประชุม
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Banner


an image หลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชา และการย้ายคณะ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์

cms/academic/administrator/editor/userfiles/file/M40L30G4(3).pdf

สร้างเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 [16:04:58 น.]