งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกี่ยวกับงานบริการการศึกษาฯ
หลักสูตร
บริการการศึกษา
รายงานการประชุม
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Banner


an image แนวปฏิบัติในการเข้าเรียนและเข้าสอบกระบวนวิชาคณะมนุษยศาสตร์

www.human.cmu.ac.th/home/academic/pdf/exam.pdf 

สร้างเมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2555 [10:05:14 น.]