สาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Banner


an image Welcome


เสวนาปลุกสมอง ปลุกความคิด ปลุกความฝัน ปั้นแรงบันดาลใจ
พิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย
ให้การต้อนรับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร. วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา