สาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Banner


an image Welcome


การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ.2561
การส่งมอบครุภัณฑ์เก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 80 ตัว
พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561