สาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Banner


an image Welcome


ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสมาคมฝรั่งเศสและกงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศส ประจำจังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรมาตรฐานสากล DELF Scolaire ประจำปี 2560
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่