คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Banner


an image Welcome


ให้การต้อนรับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รำฉุยฉายเบญกายแปลง
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง