การส่งมอบครุภัณฑ์ ที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ ที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนตามโรงเรียนต่างๆ ที่ได้ขอความอนุเคราะห์มายังคณะมนุษยศาสตร์ ดังนี้
1. โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 40 รายการ
2. โรงเรียนบ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 43 รายการ
3. โรงเรียนบ้านหนองเขียว ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 89 รายการ