ปาฐกถาพิเศษ เรื่องความสันพันธ์ไทย-ไต้หวันในทศวรรษ170 จาก 14 ตุลาสู่ขวาพิฆาตซ้าย

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดปาฐกถาพิเศษ เรื่องความสัมพันธ์ไทย-ไต้หวันในทศวรรษ170 จาก 14 ตุลาสู่ขวาพิฆาตซ้าย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล ผู้อำนายการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นองค์ปาฐกถา ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาร่วมรับฟังในครั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม HB7801 ชั้น 8 อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่