คณะมนุษยศาสตร์ขอขอบคุณ บริษัท Oil and Gas ระดับโลกอย่าง ExxonMobil ที่ได้เข้ามาจัดกิจกรรมบรรรยายสุด exclusive "Career Talk 2022" ให้กับน้อง ๆ นักศึกษาที่มีทักษะความรู้ในภาษาและวัฒนธรรมจีน

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ขอขอบคุณ บริษัท Oil and Gas ระดับโลกอย่าง ExxonMobil ที่ได้เข้ามาจัดกิจกรรมบรรรยายสุด exclusive "Career Talk 2022" ให้กับน้อง ๆ นักศึกษาที่มีทักษะความรู้ในภาษาและวัฒนธรรมจีน ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13:30 - 16:00 น. ณ ห้อง HB7804 อาคาร HB7 ชั้น 8 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
- ตำแหน่งงานที่ใช้ภาษาที่จีน
- tips & tricks ในการสมัครงาน
- โอกาสในการฝึกงาน internship
- ประสบการณ์ตรงจากการทำงาน
- โอกาสในการทำงานใน base ต่างประเทศ