ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบการยืมคืนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบการยืมคืนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อการศึกษาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน สังกัดงานพัสดุ กองคลัง และสำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานระบบการยืมคืนคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 7211 ชั้น 2 อาคาร HB 7