พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

  • By: Admin
images description

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่