การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับนานาชาติ หัวข้อ “การพัฒนาการท่องเที่ยวในบริบทของการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019”

  • By: Admin
images description

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับนานาชาติ หัวข้อ “การพัฒนาการท่องเที่ยวในบริบทของการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019” ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยคณบดีได้รับเกียรติให้เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมและหน่วยงานเครือข่ายผู้สนับสนุนในการประชุมฯ