โครงการสัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เลขานุการ หัวหน้างาน และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และสามัคคี ดังนี้

 - กิจกรรมการแข่งขัน เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ

 - กิจกรรมชมทัศนียภาพรอบเกาะสมุย

 - กิจกรรมดำน้ำชมประการัง เกาะแตน เกาะมัดสุม

 - กิจกรรมนวดแผนไทย

 - นโยบายการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง)

 - กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์

ระหว่างวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี