พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563

  • By: Admin
images description

กิจกรรมการเข้ารับเกียรติบัตร รางวัลกิจกรรมดีเด่น รางวัลนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ดีเด่น - ยอดเยี่ยม และ รางวัลรางวัลเรียนดีคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย อาคาร HB7