สมาคมนักศึกษาเก่า

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่า

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่งข้อมูลการโอนเงินเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าพี่เพื่อน้อง สมาคมนักศึกษาเก่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี "สมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ธนาคารกสิกรไทย สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 023-8-74841-0


Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Humanities,Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-943208