เอกสารแจ้งเวียน

ขอเชิญร่วมงานพิธีทำบุญทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561


ขอเชิญร่วมงานพิธีทำบุญทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ วัดฝายหิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารประกอบข่าว 1