ข่าวกิจกรรม

ปฎิบัติหน้าที่ฝ่ายต้อนรับในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์


นาวสาวณัฐพร ปงแปง และนางสาวญานิศา สีขาว นักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปฎิบัติหน้าที่ฝ่ายต้อนรับในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โถงอาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวุฒิ ชัยเพ็ชร เป็นผู้ออกแบบและจัดสร้างเครื่องแต่งกาย