ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ครบรอบ 54 ปี


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ครบรอบ 54 ปี เพื่อระลึกถึงคุณูปการของศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย ผู้ก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์ และบุรพชนคณะมนุษยศาสตร์ทุกท่าน อีกทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ชั้น 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์