ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน


คณะการสื่อสารมวลชน จัดพิธีทำบุญครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน โดยมี คุณนิทราพร อุตตโม เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่