ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญสืบชะตาวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี


คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีทำบุญสืบชะตาวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี (การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561 โดยมี คุณนิทราพร อุตตโม เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่