ข่าวกิจกรรม

การฝึกอบรมโครงการ Lifelong for Career Development


ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมโครงการ Lifelong for Career Development ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 โดยมี อาจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และได้รับเกียรติจากคุณจัตตุรพงศ์ ผางมาลี เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องแกรนด์วิว1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่