ข่าวกิจกรรม

ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่


คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน สายศิลป์ภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น ม.4-6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาฝรั่งเศสในระดับมหาวิทยาลัยแก่นักเรียน โดยหลังจากรับฟังการบรรยายจากวิทยากร นักศึกษารุ่นพี่ได้พาน้องๆไปเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องสมุด และสถานที่สำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย