ข่าวกิจกรรม

โครงการ Mask for Friendship สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบหน้ากากผ้า จากโครงการ "Mask for Friendship" สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ปรีชา วงศ์ทิพย์ อาจารย์ ดร.อรยา พรเอี่ยมมงคล และ นางสาวปุญญพัฒน์ จรัสวงค์ภักดี ตัวแทนบุคลากรและ นักศึกษา ผู้จัดทำหน้ากาก โดยโครงการนี้คาดว่าจะผลิตหน้ากากคุณภาพดีสำหรับนักศึกษาและบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ และบุคคลทั่วไป มากกว่า 500 ชิ้น 
*ผู้สนใจร่วมกิจกรรม ขอรับหน้ากากผ้า และร่วมบริจาคส่งต่อหน้ากากถึงเพื่อน ได้ที่ห้องปฏิบัติการผ้า อาคาร HB5 คณะมนุษยศาสตร์ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2563