ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563


หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพี แสงสาคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย