ข่าวกิจกรรม

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา  สุขเกษม  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  เป็นประธานในการเปิดพิธี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่