ข่าวกิจกรรม

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา ตามสถานที่ต่างๆ ภายในคณะ อาทิ เช่น ลิฟท์ ห้องเรียน ห้องน้ำ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณภายในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่