ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมค่ายสานสัมพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 5-12 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และโรงเรียนวัดบ่อแดง (จอกประชานุกูล) อ.สทิงพระ จ.สงขลา