ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมขุดลอกคูคลองและทำความสะอาดอ่างเก็บน้ำ


นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมขุดลอกคูคลองและทำความสะอาดอ่างเก็บน้ำ ภายในคณะฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์