ข่าวกิจกรรม

ร่วมกิจกรรม วันครอบครัวยิ้มสวย เสียงใส ครั้งที่ 9 จัดโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อาจารย์อนัญญา รัตนประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรม วันครอบครัวยิ้มสวย เสียงใส ครั้งที่ 9 และเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล ชั้น 4 อาคาร 1 และลานกิจกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่