ข่าวกิจกรรม

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพี แสงสาครรองคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ทั้งนี้มีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณลานจอดรถ อาคาร HB3 และ อาคาร HB7 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30-11.00 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่