ข่าวกิจกรรม

นิทรรศการวัฒนธรรมญี่ปุ่น จัดโดยสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ร่วมกับ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา


สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ร่วมกับ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมการแสดงผลงานทางวัฒนธรรมของนักศึกษา การจัดดอกไม้ การเขียนพู่กัน การสาธิตการชงชาแบบญี่ปุ่น และคารุตะ และบูธอาหารญี่ปุ่น ข้าวแกงกะหรี่ คุชิคัทสึ ไทยากิ ซูชิ ทั้งนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ศิขิรัมย์ รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และบุคลากร นักศึกษา ร่วมงานครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00-13.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่