ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดพิธีผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุม ศ. ดร. มล.ตุ้ย ชุมสาย อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่