ข่าวกิจกรรม

การประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดงานวันชาติปี 2563


Mr. Zaw Myo Htet เลขานุการเอก และ Ms. Ei Nandar Kyaw เลขานุการโท สถานกงสุลใหญ่ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประจำนครเชียงใหม่ เข้าหารือกับหัวหน้าสาขาและคณาจารย์สาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ เรื่องการจัดงานวันชาติปี 2563 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม HB 7211