ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญวันคล้ายสถาปนาครบรอบ 15 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี


วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญวันคล้ายสถาปนาครบรอบ 15 ปี โดยมี คุณนิทราพร อุตตโม เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธี  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี