กิจกรรมนักศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนกับ University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น


โครงการแลกเปลี่ยนกับ University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php หัวข้อ "โครงการแลกเปลี่ยนกับ University of Toyama" โดยส่งเอกสารการสมัครได้ที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะมนุษยศาสตร์ ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562

- ไม่มีเอกสารประกอบข่าว -