การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงภาควิชาปรัชญาและศาสนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงภาควิชาปรัชญาและศาสนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

เอกสารประกอบข่าว 1