ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนยื่นเสนอโครงการเช่าพื้นที่บริเวณข้างอาคารปฏิบัติการอาหาร คณะมนุษยศาสตร์


ขอเชิญชวนยื่นเสนอโครงการเช่าพื้นที่บริเวณข้างอาคารปฏิบัติการอาหาร คณะมนุษยศาสตร์ 

เอกสารประกอบข่าว 1
เอกสารประกอบข่าว 2
เอกสารประกอบข่าว 3