การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอเช่าสถานที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหาร ณ โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์


ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอเช่าสถานที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหาร ณ โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์

เอกสารประกอบข่าว 1