E-DONATION

ระบบรับบริจาค คณะมนุษยศาสตร์ มช.
images description
images
&

Hall of Fame

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ (Hall of Fame)

Human ACTIVITY

images description
images

ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย
images

ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการสัญจร “โอะกุริโมโนะ สุนทรียะแห่งการให้และได้คืนกลับ” 国際交流基金海外巡回展「日本の贈り物ー心を形にして展ー」のオープニングセレモニー参加。
images

ข่าวกิจกรรม

คุณMasayuki Kuriyama ผู้อำนวยการบริหาร เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯเข้าเยี่ยมชม 国際交流基金バンコク日本文化センター栗山政幸所長ご来訪
images

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานสำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์ กำหนดจัดการอบรม หัวข้อ “พื้นฐานไฟฟ้าเบื้องต้น”
images

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนากระบวนการทำงานอย่างมีความสุข ภายใต้โครงการการออกแบบระบบงาน เพื่อพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและยั่งยืน
images

ข่าวกิจกรรม

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอนโยบายและขับเคลื่อนให้เกิดการเข้าถึงหลักประกันทางสุขภาพกับหลักประกันทางสังคมของแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล”
อ่านเพิ่มเติม

ขั้นตอนการสมัครงาน

ในช่วง COVID-19

images description
images

Human CMU CHANEL