กิจกรรมนักศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนกับ Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น


โครงการแลกเปลี่ยนกับ Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น หากนักศึกษาสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php

- ไม่มีเอกสารประกอบข่าว -