การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างคณะมนุษยศาสตร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2561


 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างคณะมนุษยศาสตร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2561

เอกสารประกอบข่าว 20180710013139000000RZEJc.pdf