กิจกรรมนักศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น


โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น หากนักศึกษาท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/eg/news/000089.html และส่งเอกสารการสมัครได้ที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะมนุษยศาสตร์ ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2561
- ไม่มีเอกสารประกอบข่าว -