การจัดซื้อ/จัดจ้าง

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องพัฒนาการเรียนการสอน จำนวน 1 ห้องเอกสารประกอบข่าว 1